The Ritz-Carlton & the estate of Saltykov-Chertkov & Zdaniye Moskovskogo Mezhdunarodnogo Torgovogo Banka

The Ritz-Carlton, Moscow
Ulitsa Okhotnyy Ryad, 2

The Ritz-Carlton, Moscow Ulitsa Okhotnyy Ryad, 2

 

The estate of Saltykov — Chertkov
Myasnitskaya Ulitsa, 7 2

Myasnitskaya Ulitsa, 7 2 The estate of Saltykov - Chertkov

Zdaniye Moskovskogo Mezhdunarodnogo Torgovogo Banka
Ulitsa Rozhdestvenka, дом 8/15

Zdaniye Moskovskogo Mezhdunarodnogo Torgovogo Banka Ulitsa Rozhdestvenka, дом 8/15,

 

 

 
Previous Article
Next Article